We strive to be a premier independent hospitality company providing genuine service, rigorous management, ethical operations and an innovative approach to maximizing the performance.

Alles wat wij binnen de Hanex Hospitality Group doen staat in het teken van een positieve impact maken in het leven van onze gasten. Voor onze gasten betekent dit dat ieder contact een bijzonder moment is. Dat is wat wij verstaan onder ‘hospitality’. Voor onze medewerkers betekent dit; er voor elkaar zijn, voor elkaar zorgen en elkaar helpen, van mens tot mens.

Die mensgerichtheid vinden wij niet alleen belangrijk voor onze gasten en medewerkers, maar ook voor de mensen om ons heen. Hanex Hospitality Group heeft een brede blik op ontwikkelingen in de maatschappij omdat we met onze vestigingen midden in de kern van een gemeenschap staan. Daarom zetten we ons jaarlijks in voor maatschappelijke projecten om een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving.